content
of ENR
editions


on-line
ENR Videos

information in English

European NewsReal
Maandelijks Indymedia Video Magazine

Is een not-for-profit netwerk van onafhankelijke videomakers en vertoners.
Het ENR wil een platform zijn waar mensen en groepen die naar positieve sociale verandering streven zelf aan het woord komen. Het netwerk wil een uitwisseling tot stand brengen tussen lokale groepen binnen Europa.
Het streven is om een maandelijks videomagazine samen te stellen, dat in zoveel mogelijk talen ondertiteld, verspreid en lokaal vertoond wordt.

Hoe werkt het European NewsReal ?
Onafhankelijke videomakers uit heel Europa zenden korte videoberichten in die door het productieteam samengevoegd worden tot een maandelijks videoprogramma van een half uur.
Dit Videomagazine wordt in zoveel mogelijk Europese landen van ondertitels voorzien, verder verspreid via landelijke distributie en lokaal vertoond.
De productiegroep stelt de maandelijkse editie samen maar verandert niets aan de bijdrages.

Mission Statement
Het Europan NewsReal is een onafhankelijk media netwerk van regionale productie en vertoningsgroepen voor verspreiding van copy-left Video’s over thema’s die genegeerd of eenzijdig belicht worden door de massa media.
Het European NewsReal zal een platform zijn voor groepen en campagnes, die streven naar positieve sociale verandering, een wereld zonder grenzen, uitsluiting en uitbuiting van mens en milieu.


Hoe kun je de ENR video's verkrijgen om te vertonen ?!
In verschillende landen zijn er al groepen die het ENR ondertitelen en verspreiden. In Nederland wordt dat gedaan door trojan tv, neem contact met hen op als je een VHS copy van het maandelijkse ENR wilt ontvangen. Een editie kost 5 euro plus porto, je kunt ook een abonnement nemen.

Hoe kun je een video bijdrage leveren aan het European NewsReal ?
Neem contact op met de centrale productie groep en vraag hen waar je je bijdrage naar toe kunt sturen.
Een bijdrage voor het NewsReal
>> moet interessant zijn voor een groter dan lokaal publiek,
>> mag geen discriminerend of denigrerend karakter hebben,
>> moet onafhankelijk geproduceerd zijn,
>> is niet langer dan 5 min,
>> heeft een 'transcript' in het Engels (de uitgeschreven tekst met een time code),
>> geen ondertitels, want die worden er in de verschillende talen ondergezet,
>> geen copy-right materiaal (beel, muziek),
>> mag vrij vermenigvuldigd worden (copy-left), zolang erg geen winst mee wordt gemaakt.
Een bijdrage moet ingestuurd worden op mini-DV (PAL).

Als je een video wilt insturen, neem dan contact op met de centrale productie groep.

Algemeen contact european-newsreal @ lists.indymedia.org

Bezoek de Nederlandse ENR website voor actuele informatie.Information in:

Deutsch

English

Espanol

Francais

Greek

Hrvatski

Italiano

Nederlands

Polski

Slovensky

Russian